صدای سکوت

سرنوشت روح پس از مرگ و عالم برزخ

قسمت ۲

عالم برزخ عالم ماده نیست .زمان و مکان درآن معنا ندارد و روح انسان پس از مرگ و تا هنگام قیامت در عالم برزخ است . پس از مرگ همه انسانها مومن و کافر فشار قبر دارند و این فشار مثل فشار بدن بوسیله دو جسم است اما بوسیله دیوارهای مثالی بر بدن مثالی

مثال: بعضی از زمانها در هنگام خواب و بیداری احساس میکنید میخواهید فریاد بزنید ولی صدایتان به جایی نمیرسد کمک میخواهید اما کسی متوجه نمیشود میخواهید حرکت کنید ولی عضلات به اراده شما نیست دراین حالت احساس میکنید چیزی و یا کسی بر روی شما سنگینی میکند و این سنگینی را درک میکنید که به زبان عامیانه میگویند بختک افتاده

مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم آورده است:
به حضرت صادق(ع) گفتم:جانم فدای شما باد.میگویند ارواح مومنین پس از خارج شدن از بدن بصورت پرندگان در می آیند و این پرندگان در اطراف عرش خدادرپروازند درست است؟
حضرت فرمودند: خیر، احترام مومن در پیشگاه خداوند بیش از این است که روح او بصورت مرغ و یا پرندگان درآید سپس فرمودند روح افراد پس از خارج شدن از بدن داخل بدنی همانند بدن دنیایی او قرار میگیرد

در اینکه روح مومن و کافر پس از مرگ به قالب مثالی منتقل میشوند فرقی وجود ندارد

ارواح به نقل از روایات در عالم برزخ یکدیگر را ملاقات میکنند و باهم گفت و شنود دارند.
مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابی بصیر آورده است
حضرت صادق فرمودند: ارواح شبیه جسدها هستند همدیگر را میشناسند و از هم پرسش و پاسخ میکنند وقتی یکی از افراد دنیا بمیرد روحش به عالم برزخ میرود و ارواح دیگر به ملاقات او می آیند.یکی میگوید: او را رها کنید او به تازگی از یک وحشت و هراس آزاد شده خسته است

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آذر ۱۳۸۶ساعت 15:12  توسط پاریساتیس  |